Kørselafregning

Som Instruktør i HGF får du dine kørselsudgifter dækket.
Godtgørelse sker på baggrund af faktiske udgift og dokumenteret kørsel. 
 
Al kørsel uanset transportform rapporteres ved brug af dette skema.
Det udfyldte skema returneres til Karen-Lise Weilmann.
 
I modsætning til tidligere år sker al kørselsgodtgørelse nu efter samme afregningsmodel, så uanset om det er kørsel til træning, stævne eller kursus, benyttes det samme skema.
 
Billigste offentlig transport godtgøres
  • på baggrund af fremlagt billet mv. eller
  • ved forholdsmæssigt godtgørelse af periodekort
Ved kørsel på motorcykel eller i egen bil, herunder bil hvor man selv afholder udgifterne, afregnes efter kørte km.
 
Skema benyttes også ved godtgørelse af kørsel med offentlig transport.
I dette tilfælde udfyldes km feltet ikke. Og i beløbsfeltet overskrives formlen med det faktiske og dokumenterede beløb. Husk at vedlægge behørig dokumentation.
Erik Hvidtfeldt | CVR: 29593906  | Tlf.: 40 10 93 90 | erik.hvidtfeldt@hedehusenegf.dk