Hedehusene

Gymnastik Forening

Baggrundsbillede

Kørselafregning

Som Instruktør i HGF får du dine kørselsudgifter dækket. Godtgørelse sker på baggrund af faktiske udgift og dokumenteret kørsel.

Al kørsel uanset transportform skal indtastes i en kørselseskabelon fil og sendes til Karen-Lise Weilmann.

Download kørselsskabelon

I modsætning til tidligere år sker al kørselsgodtgørelse nu efter samme afregningsmodel, så uanset om det er kørsel til træning, stævne eller kursus, benyttes det samme skema.

Billigste offentlig transport godtgøres:

  • på baggrund af fremlagt billet mv. eller
  • ved forholdsmæssigt godtgørelse af periodekort

Ved kørsel på motorcykel eller i egen bil, herunder bil hvor man selv afholder udgifterne, afregnes efter kørte km.

Skema benyttes også ved godtgørelse af kørsel med offentlig transport. I dette tilfælde udfyldes km feltet ikke. Og i beløbsfeltet overskrives formlen med det faktiske og dokumenterede beløb. Husk at vedlægge behørig dokumentation.

Instruktør tilmelding

Som ny instruktør i HGF skal du oprette dig via dette link