Hedehusene

Gymnastik Forening

Baggrundsbillede

Velkommen til Hedehusene Gymnastik Forening sæson 2023/24

HGF har 2 afdelinger i foreningen (HGF bredde og TGN konkurrence)

HGF breddeafdeling sæson 2023/24:

Dette er en afdeling, som består af børne/unge og voksne, hvor gymnasterne træner en gang om ugen og slutter sæsonen ved HGF`s lokalopvisning i Charlottehallen den 20. April 2024, hvor alle gymnaster giver en lille opvisning på, hvad de har trænet i løbet af sæsonen. Opvisningsdagen på Charlotteskolen (den 20. april 2024) slutter med en voksenaftenfest, hvor gymnaster, forældre, instruktører, holdleder og bestyrelsen, alle er velkommen til at deltage og en invitation bliver sendt på mail til alle medlemmer.

Sæsonen starter den første uge i september 2023 og slutter ved lokalopvisning den 20. april 2024 (HGF`s ungdomshold (Gymteam)) træner dog 2 gange om ugen og har fortræninger i august 2023

Man tilmelder sig til et hold via vores hjemmeside – Hedehusene Gymnastik Forening-

Ved tilmeldingen betaler man et kontingent, som er et engangsbeløb for hele sæson 2023/24.

HGF`s børne og ungdomshold træner i Springcenter Nærheden, og de voksne træner på Charlotteskolen/hallen. På Charlotteskolen ligger også HGF klublokale, det er i kælderen under hallen.

TGN (TeamGym Nærheden) sæson 2023/24

Er et samarbejde imellem HGF og TGF (Taastrup Gymnastik Forening)

TGNafdelingen træner 2 til 3 gange om ugen i Springcenter Nærheden

TGN`s sæson kører fra midt august 2023 og slutter ved sidste konkurrence omkring i juni 2024.

TGN afholder ved slutningen af TGN`s sæson en intern konkurrence, hvor alle TGN hold i foreningen konkurrerer imod hinanden.

Til HGF lokalopvisning på Charlotteskolen deltager TGN holdene også ved opvisningen, det kan dog ske, at der er et sammenfald med en konkurrence, så et TGN hold ikke har mulighed for at deltage i HGF`s lokalopvisning.

TGN hold tilmelder sig også via vores hjemmeside – Hedehusene Gymnastik Forening-

Ved tilmeldingen betaler man et kontingent, som er et engangsbeløb for hele sæson, dog kan der forekomme ekstra betaling ved for eksempel til transport eller andet.

Opvisningsdagen på Charlotteskolen (den 20. april 2024) slutter med en voksenaftenfest. Gymnaster, forældre, instruktører, holdleder og bestyrelsen, alle er velkommen til at deltage og en invitation bliver sendt på mail til alle medlemmer.